PT36/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Libra spol. s r.o.
 • IČO: 17329469
 • Adresa:Kvetinárska 31, 821 06 Bratislava
 • Celková suma:768,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT36/ZT1/2023
 • Predmet: Príprava váh pred overením resp. oprava 10 ks váh
 • Opis predmetu zákazky:1/ Mettler AE240, v.č. K50222
  2/ Mettler PM4000 v.č. K50223
  3/ Mettler PM6000 v.č. K97706
  4/ Mettler MS 16001L01 v.č. B429815982
  5/ Mettler 4002S v.č. B429815983
  6/ OHAUS 4200 v.č. C207559360
  7/ OHAUS 4200 v.č. C207559359,
  8/ OHAUS 10200 v.č. C207566059,
  9/ Mettler PM30 v.č. K97705,
  10/ Mettler 4002S v.č. B429815983,
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT36/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:02.03.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.03.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť