PT33/ZT4/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Marián Hammel s.r.o
 • IČO: 47 773 600
 • Adresa:Hody 1246, 924 01 Galanta
 • Celková suma:1 490,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT33/ZT4/2022
 • Predmet: demontáž, odvoz a ekologická likvidácia prístrojov RTG MEDSTONE XHF 330 - STATIV, TABLIX F S16-2, VERTIX-VARIMEX S 32 a Clona ručná svetelná
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:19.07.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.07.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť