PT33/ZT2/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT33/ZT2/2022
 • Predmet: Videonystagmograf s príslušenstvom zn. Synapsys Inv.č. 2I07989 Výr.č. 0388089
 • Opis predmetu zákazky:Oprava
  1/ oprava softvéru
  2/ oprava rotačného kresla – porucha rotácie
  3/ oprava nefunkčných monitorov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt: 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT33/ZT2/2022,
  cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:19.05.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.05.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť