PT33/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: TIMED s.r.o.
 • IČO: 00602175
 • Adresa:Trnavská cesta 112, 821 01 Piešťany
 • Celková suma:1 962,68 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT33/ZT1/2023
 • Predmet: Ultrazvuková odsávačaka SonaStar zn. MISONIX Inv.č. 1I12671 Výr.č. FHF20202
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – prasknutý displej a problém s načítaním údajov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT33/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:21.03.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.03.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť