PT32/ZT/20

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: SURGITECH, s.r.o.
 • IČO: 50197975
 • Adresa:Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava
 • Celková suma:2 949,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT32/ZT/20
 • Predmet: oprava prístroja – optika 10 mm 30 st. AESCULAP FULL HD – PE909A, SDS SN: 565779, RE, 134 inv.č. 2I08580.07 (optika je tmavá, nepriehľadná) Množstvo: 1 ks
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:14.04.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.04.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť