PT32/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: DISPOMED, s.r.o.
 • IČO: 31684432
 • Adresa:Cesta pod Hradovou 23, 040 01 Košice
 • Celková suma:2 870,64 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT32/ZT1/2023
 • Predmet: Phaco rúčka, komponent k 2-fakoemulzifikačnému prístroju zn. PENTASYS Inv.č. 1I08349.07 Výr.č. 5000-2302
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – nemrazí
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT32/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:22.02.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.02.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť