PT30/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: GUTTA Slovakia, spol. s r. o.
 • IČO: 35707364
 • Adresa:Svetlá 1, 811 02 Bratislava
 • Celková suma:1 632,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT30/ZT1/2023
 • Predmet: RTG Calypso zn. GMM Inv.č. 3I05864 Výr.č. 34912
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – nie je možné vykonávať rotačný pohyb RTG lampy, z dôvodu jej zaseknutia
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT30/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:20.02.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 21.02.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť