PT29/ZT3/19

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: B.Braun Medical s.r.o.
 • IČO: 3135780
 • Adresa:Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
 • Celková suma:1 831,93 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT29/ZT3/19
 • Predmet: oprava operačného stola STER UNISPE (nestabilný kĺb a možné podpery)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:04.02.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.02.2011
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť