PT27/ZT2/18

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Johnson@Johnson, s.r.o.
 • IČO: 41193075
 • Adresa:Walterovo nám.329/1, 158 00 Praha 5 Jinonice
 • Celková suma:1 831,21 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT27/ZT2/18
 • Predmet: pravidelný servis a oprava
 • Opis predmetu zákazky:- sterilizátor plazmový STERRAD 100S PM 1 zn. ASV
  - zatavovačka HAWO HS 1000 zn. ASP
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová, Bratislava
  winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:20.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.04.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť