PT23/ZT3/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Unique Medical, s. r. o.
 • IČO: 46729429
 • Adresa:Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava
 • Celková suma:1 500,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT23/ZT3/2023
 • Predmet: Laser Holmium MultiPulse Inventárne číslo: 3I05176 SN: J191100128
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – tlačidlá na ovládanie skenovacieho lôžka sú necitlivé
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.ska a doplniť naše číslo PT26/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:16.02.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.02.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť