PT22/ZT2/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MEDILAS spoločnosť s ručením obmedzeným
 • IČO: 31332528
 • Adresa:Malinová 2/A, 811 04 Bratislava
 • Celková suma:1 295,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT22/ZT2/2022
 • Predmet: oprava a následná BTK - prístroj turniket automatický Elsa zn. Ulrich - potrebná výmena ovládacieho panela, rýchlospojky
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera - Klinika úrazovej chirurgie
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: kontakt : winklerova@unb.sk
  02/48234244
 • Dátum zverejnenia:13.05.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 17.05.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť