PT20/ZT2/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Slovenská legálna metrológia, n.o.
 • IČO: 37954521
 • Adresa:Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica
 • Celková suma:2 268,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT20/ZT2/2022
 • Predmet: Monitory vitálnych funkcií v počte 45 ks - overenie neinvazívnych tlakomerových modulov a elektronických teplomerov v monitoroch vitálnych funkcií
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Kramáre
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:04.05.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 06.05.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť