PT1/ZT3/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: GUTTA Slovakia , s.r.o.
 • IČO: 35707364
 • Adresa:Svetlá 1, 811 02 Bratislava
 • Celková suma:2 529,36 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT1/ZT3/2023
 • Predmet: RTG Calipso Inventárne číslo: 3I05862 Sériové (výrobné číslo): 34910
 • Opis predmetu zákazky:Oprava - prasknutá obrazovka ovládacieho panela
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuka je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk, kontakt: 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT1/ZT3/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:16.01.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.01.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť