PT1/ZT3/20

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Medixray s.r.o.
 • IČO: 38109188
 • Adresa:Hollého 23, 921 01 Piešťany
 • Celková suma:1 204,01 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT1/ZT3/20
 • Predmet: oprava prístroja - vyvolávací automat Mediphont 902
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:03.01.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.01.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť