PT18/ZT2/20

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Medtronic Slovakia s.r.o.
 • IČO: 46410759
 • Adresa:Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
 • Celková suma:2 832,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT18/ZT2/20
 • Predmet: oprava - motor EM-A Medtronic k vŕtaciemu systému MIDAS REX
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ztkramare@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:25.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.02.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť