PT18/ZT2/19

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: UNOTECH, spol.s r.o.
 • IČO: 31424562
 • Adresa:Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín
 • Celková suma:2 055,24 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT18/ZT2/19
 • Predmet: oprava infúznych púmp Agília 2 ks a OPTIMA 3 ks
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:05.03.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 07.03.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť