PT16/ZT4/18

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Life Technologies s.r.o.
 • IČO: 45341931
 • Adresa:Laurinská 18, 811 01 Bratislava
 • Celková suma:1 213,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT16/ZT4/18
 • Predmet: oprava prístroja - termálny cyklér Simpli Amp
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Bc.Elena Winklerová, winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:09.05.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 11.05.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť