PT147/ZT1/19

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. Miloš Ladický ELMED
 • IČO: 30924146
 • Adresa:Jánošíkova 73, 921 01 Piešťany
 • Celková suma:7 265,28 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT147/ZT1/19
 • Predmet: BTK + výmena batérie pre dávkovače Terumo TE-171 v počte 34 sk
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:22.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť