PT123/ZT1/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: GUTTA Slovakia , s.r.o.
 • IČO: 35707364
 • Adresa:Svetlá 1, 811 02 Bratislava
 • Celková suma:1 620,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT123/ZT1/2022
 • Predmet: RTG digitálny mobilný Accord DM zn. GMM Inventárne číslo: 1I10455 Sériové (výrobné číslo): 932-18-016-048
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – prístroj vykazuje chybnú batériu
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: ponuku je potrebné zaslať na mail: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT123/ZT1/2022, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:25.10.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.10.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť