PT120/ZT1/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: INTES Poprad, s.r.o.
 • IČO: 36449814
 • Adresa:Nám.sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
 • Celková suma:1 943,04 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT120/ZT1/2022
 • Predmet: USG Vivid T8R2,5 Inventárne číslo: 1I11491 Sériové (výrobné číslo): 6009680WX0
 • Opis predmetu zákazky:Oprava prístroja - vypadnutý ovládací gombík
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: mail: winklerova@unb.sk
  kontakt: 02/48234244
 • Dátum zverejnenia:18.10.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.10.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť