PT11/ZT3/20

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MG - Slovakia s.r.o.
 • IČO: 48027073
 • Adresa:Hurbanova 3130/9, 916 01 Stará Turá
 • Celková suma:2 994,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT11/ZT3/20
 • Predmet: oprava prístroja - EKG MAC 12 kanálové GE
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:17.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.02.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:19.02.2020
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť