PT11/ZT1/2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Media Comp s.r.o.
 • IČO: 35 731 486
 • Adresa:900 41 Rovinka 268
 • Celková suma:924,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT11/ZT1/2023
 • Predmet: Monitory zn. EDAN
 • Opis predmetu zákazky:BTK 14 ks monitorov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku je potrebné zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT11/ZT1/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:19.01.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.01.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť