PT107/ZT3/19

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: PULImedical, spol. s r.o.
 • IČO: 31344399
 • Adresa:Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji
 • Celková suma:1 800,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT107/ZT3/19
 • Predmet: oprava prístroja - vyvolávací automat CLASSIC (netočia sa valce)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:22.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť