PT101/ZT3/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: SLOVbiz, s.r.o.
 • IČO: 47902124
 • Adresa:Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratisava
 • Celková suma:1 108,80 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT101/ZT3/2022
 • Predmet: validácia 5 ks prístrojov
 • Opis predmetu zákazky:Kabinet IVF tech sterilný
  Inkubátor CO2 Labotect C16
  Inkubátor C200 Labotec CO2
  Stolík výhrevný(výhrevná platnička)TOKAI HIT Olympus
  HOT Plate 062 Labotect(výhrevná platnička)
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Kontakt: winklerova@unb.sk, 02/48234244
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT100/ZT3/2022, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu
 • Dátum zverejnenia:26.10.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.10.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť