PT101/ZT3/19

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: SLOVbiz s.r.o.
 • IČO: 47902124
 • Adresa:Žatevná 12, 841 01 Bratislava
 • Celková suma:174,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT101/ZT3/19
 • Predmet: validácia 3 ks prístrojov Thermal cykler
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zdravotechnika@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:05.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť