PT1-ZT4-2023

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: INTES Poprad, s.r.o.
 • IČO: 36449814
 • Adresa:Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad
 • Celková suma:3 753,60 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT1-ZT4-2023
 • Predmet: USG Sonda 4C-RS LOGIQ F6 zn. GE Inventárne číslo: 7I04470.02 Sériové (výrobné číslo): 740510WX3
 • Opis predmetu zákazky:Oprava – obnažený kábel pri hlavici
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenovú ponuku zaslať elektronicky na e-mailovú adresu: winklerova@unb.sk
  V ponuke je potrebné uviesť naše číslo PT1/ZT4/2023, cenu bez DPH, cenu za prácu, náhradné diely a dopravu.
 • Dátum zverejnenia:03.01.2023
Termíny
 • Predloženia ponuky: 05.01.2023
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť