Osadenie nového teplovodného kotla v UNB Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

  • Skupina: Vyhlásenie súťaže
  • Poznámka: Výzva č. R3-3/074/2017 je k nahliadnutiu v systéme JOSEPHINE na webovej adrese: https://josephine.proebiz.com.
  • Dátum: 06.07.2017
  • Príloha: