9/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 9/2020
 • Predmet: Oprava VZT zariadenia pre operačnú sálu č.9 na odd. KOS, odvodný ventilátor typ BKL, dodanie a montáž
 • Opis predmetu zákazky:Oprava VZT zariadenia typ BKL,ovodný ventilátor dodanie a montáž, vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenové ponuky zasielajte na zalubel@ru.unb.sk do 2.4.2020 do 9.00 hod.Do CP je potrebné uviesť cenu s DPH aj cenu bez DPH za predmet zákazky. Termín obhliadky 31.3.2020, čas obhliadky dohodnúť telefonicky 0905 691 275
 • Dátum zverejnenia:30.03.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 02.04.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť