8/PE/2017Mi

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Pyrobatys Bratislava,s.r.o.
 • IČO: 44838247
 • Adresa:Čajakova 21,811 05 Bratislava
 • Celková suma:3 428,40 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 8/PE/2017Mi
 • Predmet: Výmena protipožiarnych vchodových dverí na Očnej klinike v nemocnici sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
 • Opis predmetu zákazky:- požiarna odolnosť EI30 D1-C
  - rozmer 1580x2040 mm ľavé oceľové / hliníkové / dvojkrídlové symetrické otočné z 2/3 presklenené spolu s výmenou zárubne
  - povrchová úprava RAL 6032
  - vrchný ramienkový samozatvárač
  - elektromagnetický zámok
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Bližšie informácie Vám poskytneme pri obhliadke a presnom zameraní na mieste.

  Obhliadku je možné vykonať cez pracovné dni od 7,30 - 15,00 hod. po telefonickej dohode s p. Mifkovičom tel.0915 968 111.
  Cenové ponuky zaslať na mifkovicl@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:24.05.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.05.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť