8/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 8/2020
 • Predmet: Dodanie a montáž priečky zo sadrokartónu na odd.KAIM I.,na odd. KOS chodby, prebúdzacia m. Utesnenie dverí, vetracích mriežok a stropu na odd. KOS,rozdelenie priestoru -čistá a špinavá časť,vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet
 • Opis predmetu zákazky:Dodanie a montáž priečky zo sadrokartónu na odd.KAIM I.,na odd. KOS chodby, prebúdzacia miestnosť. Utesnenie dverí, vetracích mriežok a stropu na oddelení KOS,rozdelenie priestoru -čistá a špinavá časť, vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenové ponuky zasielajte na zalubel@ru.unb.sk do 1.4.2020 do 9.00 hod
  Do CP je potrebné uviesť cenu s DPH aj cenu bez DPH za predmet zákazky.Čas obhliadky dohodnúť telefonicky 0905691275
 • Dátum zverejnenia:27.03.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.04.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť