7N/OSMaI /2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 7N/OSMaI /2017
 • Predmet: Poskytnutie služieb znalca na stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností za účelom predaja
 • Opis predmetu zákazky:Vypracovanie znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností za účelom predaja
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:25.05.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.05.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
Výzva na predloženie ponuky 25.05.2017 docx - 23.44 kB
Tlačiť