77-zt-2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Johnson&Johnson, s.r.o.
 • IČO: 31 345 182
 • Adresa:Karadžičova 12 Bratislava 821 08
 • Celková suma:2 070,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 77-zt-2017
 • Predmet: Shaver Mitek k artroskopickej pumpe FMS DUO ASP
 • Opis predmetu zákazky:Oprava rukoväte shaveru Mitek k artoskopickej pumpe FMS DUO ASP zo zostavy artoskopickej veže NEXTRA
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:29.05.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 01.06.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť