73-zt-2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: SURVEYE, s.r.o.
 • IČO: 47619651
 • Adresa:Kapitulská 12, 974 01 Banská Bystrica
 • Celková suma:5 871,36 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 73-zt-2017
 • Predmet: zosieťovanie fundus kamery TRC50 DX TROPCON
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružninov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: sipkova@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:22.05.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.05.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť