7/2019

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 7/2019
 • Predmet: Oprava zariadení UPS pre operačné sály odd. KOS
 • Opis predmetu zákazky:oprava zariadení UPS pre operačné sály KOS vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet, zoznam zariadení v prílohe
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: cenové ponuky zasielajte na zalubel@ru.unb.sk do 8.8.2019 do 9.00 hod. V CP je potrebné uviesť cenu bez DPH a cenu s DPH za predmet zákazky
  termín obhliadky 6.8.2019, čas upresniť telefonicky 0905 691 275
 • Dátum zverejnenia:05.08.2019
Termíny
 • Predloženia ponuky: 08.08.2019
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
oprava UPS - odd. KOS 05.08.2019 ods - 13.68 kB
Tlačiť