34-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Construction, s.r.o.
 • IČO: 31106064
 • Adresa:Nadlice 64, 956 32 Nadlice
 • Celková suma:4 017,03 € (bez DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 34-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na demontáž starej, dodávku a montáž novej posuvnej plastovej steny pre UNB, Nemocnicu akad.L.Dérera, Limbová 5, BA - Novorodenecké oddelenie 9A.
 • Opis predmetu zákazky:Posuvná plastová stena rozmerov 2700 x 3100 mm
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Vypracovanie cenovej ponuky na demontáž starej, dodávku a montáž novej posuvnej plastovej steny pre UNB, Nemocnicu akad.L.Dérera, Limbová 5, BA - Novorodenecké oddelenie 9A.
 • Dátum zverejnenia:28.09.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 03.10.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť