PT41/ZT2/2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: MEDITRADE spol. s r.o.
 • IČO: 17312001
 • Adresa:Levočská 1/2101
 • Celková suma:6 048,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT41/ZT2/2022
 • Predmet: BTK 2 ks - Systém neuronavigačný Brainlab
 • Opis predmetu zákazky:Klinika neurochirurgická , akad. L. Dérera, Kramáre
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: winklerova@unb.sk
  02/48234244
 • Dátum zverejnenia:24.08.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 26.08.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť