ZT-71-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: SKANTECH, spol. s r.o.
 • IČO: 35800046
 • Adresa:Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
 • Celková suma:1 174,37 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-71-2022
 • Predmet: oprava prístroja - sterilizátor Getinge model HS6613AR-2 - výmena 2 ks tesnení dverí
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:08.08.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.08.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť