21-RPČ

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o.
 • IČO: 36291072
 • Adresa:Royova 2, 831 01 Bratislava
 • Celková suma:5 484,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 21-RPČ
 • Predmet: Vypracovanie cenovej ponuky na výrub suchých a odumretých stromov, orez dolámaných a suchých konárov, úprava podchodovej výšky a manipulácia, odvoz a likvidácie dreín.
 • Opis predmetu zákazky:Obhliadku je možné vykonať 19.7.2022 o 10.00 hodine. Na obhliadku sa hláste u p. Gubricu 02/59542781. Výkaz výmer obdržíte na obhliadke, prípadne mailom. Vyžiadať si ho môžete na mail.adrese : lubomir.gubrica@kr.unb.sk K cenovej ponuke prosíme priložiť Certifikát arboristu alebo odvedčenie o štúdiu arboristiky.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:15.07.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.07.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť