ZT-39-2022

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Surgitech s.r.o.
 • IČO: 31813861
 • Adresa:Pri Suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava
 • Celková suma:1 747,38 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-39-2022
 • Predmet: oprava 2 ks - chirurgický statív Hanauport Beta Duo Maquet (výmena 8 ks vákuových prípojok na statívoch)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: kontakt: janakova@ru.unb.sk
  02/48234374
 • Dátum zverejnenia:17.05.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.05.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť