ZT-122-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Radix spol s r.o.,
 • IČO: 00615803
 • Adresa:Kremnička 36, 974 05 Banská Bystrica
 • Celková suma:3 900,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-122-2020
 • Predmet: oprava prístroja - Rhino Laryngo Fiberscope 2849143(netesní)
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:16.10.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 19.10.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť