ZT-109-2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Johnson & Johnson s.r.o.
 • IČO: 31345182
 • Adresa: Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
 • Celková suma:1 920,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-109-2020
 • Predmet: BTK artroskopická veža ASP 2 ks
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Ružinov
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:22.09.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 23.09.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť