PT39/ZT2/20

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: PT39/ZT2/20
 • Predmet: - Monitor ICP Express; TYP: CODMAN 82-6635, Inventárne číslo: 2I08331 Sériové (výrobné číslo): LE 9388 ( chybný konektor, po napojení vykazuje nie je signál, hlási: " CHECK CONECTIONS", "NO TRANSDUCER DETECTE
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica akad. L. Dérera
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: winklerova@unb.sk
 • Dátum zverejnenia:04.06.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 10.06.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť