4/2022/Po

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: SPP-distribúcia, a.s.
 • IČO:
 • Adresa:Plátenícka 2 821 09 Bratislava
 • Celková suma:5 276,94 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 4/2022/Po
 • Predmet: Oprava plynového potrubia z dôvodu úniku plynu
 • Opis predmetu zákazky:
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: hrozí havária a verejné ohrozenie
 • Dátum zverejnenia:27.04.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.04.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť