4/2020

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 4/2020
 • Predmet: Oprava strech- strešného plášťa,odstránenie havárie v kompresorovej stanici a sklade plynov, vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet spolu s likvidáciou vzniknutého odpadu.
 • Opis predmetu zákazky:Oprava strechy- strešného plášťa,odstránenie havárie v Kompresorovej stanici a Sklade plynov, vrátane realizácie všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet spolu s likvidáciou vzniknutého odpadu.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenové ponuky zasielajte na zalubel@ru.unb.sk do 20.2.2020 do 9.00 hod., v CP je potrebné uviesť cenu bez DPH a cenu s DPH za predmet zákazky. Termín obhliadky 18.2.2020, čas dohodnúť telefonicky p.Dudáš 0918 379 756
 • Dátum zverejnenia:17.02.2020
Termíny
 • Predloženia ponuky: 20.02.2020
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť