ZT-146-2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: E-BA tpz, spol. s r.o.
 • IČO: 31367712
 • Adresa:Votrubova 11, Bratislava 2
 • Celková suma:5 297,65 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: ZT-146-2018
 • Predmet: oprava prístroja - odsávačka ultrazvuková OMNI - SONOPET zn. ERBE
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica ada. L. Dérera, Bratislava
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: p. Kalmanová, ztkramare@kr.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:18.09.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 18.09.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť