3R1-4.2/824/2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ing. Milan Feješ-Retlak
 • IČO: 11802219
 • Adresa:Pečnianska 9, 851 01 Bratislava
 • Celková suma:220,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 3R1-4.2/824/2018
 • Predmet: aktualizačné a opakované školenie zamestnancov UNB na samostatnú obsluhu jednotlivých vyhradených TZ
 • Opis predmetu zákazky:Žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky za účelom vykonania aktualizačného a opakovaného školenia pre zamestnancov Univerzitnej nemocnice Bratislava na samostatnú obsluhu jednotlivých vyhradených tlakových zariadení v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. , vyhl. 435/2012 Z.z. a zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. :

  1. obsluha vyhradených tlakových zariadení - nádoby sk. A a B slúžiace na sterilizačné účely . / Aktualizačné /

  2. obsluha vyhradených tlakových zariadení - nádoby sk. A a B slúžiace na dopravu technických plynov, obsluhu plynového zariadenia slúžiaceho na zásobovanie a dopravu medicinálnych plynov. /opakované /
  Školenie na obsluhu vyhradených tlakových zariadení bude absolvovať spolu 28 zamestnancov UNB, z toho: na sterilizačné účely 3 zamestnanci, na rozvod medicinálnych plynov 25 zamestnancov


  Uvedené školenia žiadame vykonať v priestoroch UNB a v termínoch podľa dohody.


  CPV kód : 80511000-9 / školenie pracovníkov/


  Predpokladaná hodnota zákazky - Neprekročiteľný finančný limit: max 999,00€ bez DPH.
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.03.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 16.03.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Dokumenty verejného obstarávania
Názov Dátum Typ - veľkosť
[category]
výzva na predloženie ponuky 12.03.2018 doc - 44 kB
Tlačiť