3/PB/2022/Cho

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: Ecoder s.r.o
 • IČO: 50105787
 • Adresa:Cerová 236, Cerová
 • Celková suma:559,58 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 3/PB/2022/Cho
 • Predmet: Dezinsekcia budovy H -UNB ŠGN PB
 • Opis predmetu zákazky:Dezinsekcia švábov v priestoroch budovy H
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka:
 • Dátum zverejnenia:12.05.2022
Termíny
 • Predloženia ponuky: 12.05.2022
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť