80-zt-2017

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: EGAMED, spol. s r.o.
 • IČO: 00 613 606
 • Adresa:922 31 Ratnovce 4
 • Celková suma:3 876,00 € (s DPH)
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 80-zt-2017
 • Predmet: oprava ergospirometrického systému CS-200 Schiller
 • Opis predmetu zákazky:Nemocnica Staré Mesto
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: zt@ru.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:29.05.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 31.05.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť