3 / 2018

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov:
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 3 / 2018
 • Predmet: Konštrukčné riešenie úpravy chladenia kondenzátora chladiaceho zar. Clivet WSAT SC 150F / centrálne chladenie / a úprava regulácie tlaku pred výparníkom chladiacej jednotky
 • Opis predmetu zákazky:- dodávka a montáž, výmena axiálnych ventilátorov v počte 4 ks
  - demontáž pôvodných a montáž nových ventilátorov
  - elektroinštalačné práce, úprava elektroinštalácie,doinštalovanie
  - dodanie a montáž pohonu klapky s adaptérom
  - inštalácia riadenia FM a obtokovej klapky
  - uvedenie do prevádzky-oživenie zariadenia,komplexné skúšky
  - elektro revízia, revízna správa
  - dokumentácia opravy, skutočné vyhotovenie
  -doprava
  - realizácia všetkých súvisiacich prác a dodávok na komplet
  - nástup na prácu ihneď po obdržaní záväznej objednávky
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: Cenové ponuky zasielajte na zalubel@ru.unb.sk do 27.4.2018 do 10.00 hod. , termín obhliadky 25.4.2018, čas dohodnúť telefonicky 0905 691 275
 • Dátum zverejnenia:24.04.2018
Termíny
 • Predloženia ponuky: 27.04.2018
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť