28/PE/2017Mi

Obstarávateľ
 • Názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
 • IČO: 31813861
Úspešný uchádzač
 • Názov: súťaž zrušená
 • IČO:
 • Adresa:
 • Celková suma:0,00 €
Informácie o zákazke
 • Číslo obstarávania: 28/PE/2017Mi
 • Predmet: Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky s chladiacím výkonom 3,5 kW - 5,5 kW na novorodeneckú kliniku na odd. fyziol. nov., ambulanciu a mličnu kuchynku 3 ks. na očnú kliniku 3 ks ,na odelenie ARO 3 ks a na kliniku ORL 1 ks
 • Opis predmetu zákazky:-dodávka
  - montáž
  - spustenie do prevádzky
  - zaškolenie obsluhy
 • Typ: Zákazka s nízkou hodnotou
 • Poznámka: obhliadka priestorov sa bude konať 25.8.2017 v čase od 9,00- 12,00 hod. Bližšie informácie Vám poskytne p. Zvonček tel. 0915848855 alebo p. Mifkovič tel. 0915968111. Cenové ponuky zaslať na vida@pe.unb.sk
 • Dátum zverejnenia:22.08.2017
Termíny
 • Predloženia ponuky: 28.08.2017
 • Otvárania ponúk - ostatné:
 • Otvárania ponúk - kritéria:
Tlačiť